На БенSинска си купив…

На БенSинска си купив Jaffa Cakes и Cocta … се осеќам ко да сум у Социјализам.  

Грижа за младите

Вистинското воспитување на децата е предизвик, но и задоволство за секој родител Децата се секогаш гордост на родителите. Нивните достигнувања нив повеќе им значат, заради што и грижата за нивното воспитување е највисоко на приоритетите на секој родител. Затоа и практич...

Ноќен бар

Во ноќниот бар ноќта испарува како свежо гомно од животно. Светот се сведува на барменот и на неговото толкување на мечтите. На нападно нашминканите дами ова им е попатна станица до првиот кревет. Глумецот снимаше: олку бедници достојни за имитирање нема ни во затвор. Едно ма...