Никола Вапцаров — „Проштално“

`

ПРОШТАЛНО
На жена ми

Понекогаш ќе идам вo твојот сон
Ко нечекан и далек гост…
Ти не оставај ме на патот, вон,
Од порти истај лост!

Ќе влезам тивко, кротко ќе си седам
Крај тебе, в мракот втренчен, да те гледам сам!
И кога наситен ќе запрам да те гледам,
Ќе ми те бакнам и – ќе заминам.

Никола Ј. Вапцаров

Прощално

На жена ми

Понякога ще идвам във съня ти
като нечакан и неискан гостенин.
Не ме оставяй ти отвън на пътя –
вратите не залоствай.

Ще влезна тихо. Кротко ще приседна,
ще вперя поглед в мрака да те видя.
Когато се наситя да те гледам –
ще те целуна и ще си отида.

Никола Ј. Вапцаров

Посетено 404 пати

Мајка Ти и Татко Ти

Мајка Ти и Татко Ти

Следете не на Фејсбук!