Ех бабичке, долга и тажна приказна..ама фасонката е крива

Синко да те прашам нешто- ме прашува една баба што седи до мене во чекална „прашај бабичке“ „зошто си целиот

Прочитај повеќе