Очите и говореа повеќе…

Очите и говореа повеќе од искуството повеќе од погледот а молчеше секогаш кога сакаше да каже било што освен вистината

Прочитај повеќе

Pink Floyd инспирација

Искра надеж. Проектирана. Замислена. Посакана. Да се оствари. Да постои. Да опстои. Зрак прекршена светлина. Зрак ново создавање. Зрак како

Прочитај повеќе