Потпуно се слагам со незадовољството околу немањето на зелен бран на Поголемиве Булевари!!!

Потпуно се слагам со незадовољството околу немањето на зелен бран на Поголемиве Булевари!!! Али никако не можам да разберам, ЗАШО

Прочитај повеќе

ЈЕден Пут, ЈЕден КуФер, ЈЕден Сандук…

Скоро СВите Почетоци се различни : ЈЕден муж и ЈЕдна ЖЕНА , сВе ЈЕдно , може и двајца људи СаМо

Прочитај повеќе

Има дана коа некој ќе си го бриШат „Г’зот“ со коприва

Нема НиШо полесно од Това да СЕ „СЕРЕШ “, да СЕ „ ПОДСЕРУЈЕШ “ ,или ПА да СЕ „УСЕРЕШ “,

Прочитај повеќе

Убавите крушКи Свињите ги јадат

Коа ја здоглеаФ , кај „ сувомеснатото “,У косата имаше , пердуФче , мало , Прљаво , ко да успејало

Прочитај повеќе