ДО СТО И ЕДНА, И НАЗАД

Кога патувам во себе, ги мислам сите што ми посакуваат среќен пат. Мислам до каде имам стасано… Дали се уште

Прочитај повеќе