Не бев на Жељко, не сум сељак…жими се!

Не ја  слушам неговата музика, не идам на неговите концерти, не, не ми е намерата да го бранам Жељко Јоксимовиќ пошто

Прочитај повеќе