ФОТО: Канските спомени на Синоличка Трпкова

[fblike] Синоличка со филмската екипа на “Дом за Бесење” во Кан, 1988 година. Целиот филм “Дом за Бесење” со превод може

Прочитај повеќе