Бои

Црверна како крв Зелена како младост Бела како невеста Жолта како знамето Црна како никогаш Сите како револуција

Прочитај повеќе