На богаташите кога се потат под мишка не им се прават кругови

. На богаташите кога се потат под мишка не им се прават кругови него знакот од ауди.  

Прочитај повеќе