Волк, Волк!

Басна: Лажливото овчарче и волкот На едно овчарче, кое го пасело стадото овци недалеку од селото, два-три пати му се

Прочитај повеќе