АЛЕКСАНДАР НЕДЕВ

Пошто сум више 8 месеца у Канада, навиките за утринско кафе се променија! Првото е “Турско”, одма после стануење, со

Прочитај повеќе