Знаеш дека постои свет надвор од интернетов?

- Знаеш дека постои свет надвор од интернетов? - Не зезај, дај линк да видам!

Питагорината теорема за недвижности гласи: Квадратот во Скопје е…

Квадратот во Скопје е еднаков на збирот на квадратите во провинција. Љупа

ЉУПЧО АНГЕЛОВ

Љупчо Ангелов – Љупа,  менаџер за продажба “MEDIA SOLUTIONS”