ПРЕДРАГ ТЕРЗИОСКИ

Утринско кафе 1985 Седам у Париз кај Васе у трговски кафето, цигарата, Нова Македонија, луѓе во движење, лица ведри неоптоварени. Туристи од соседните земји во шопинг. Неподнослива леснотија на постоењето. 2015 Брисел, огромна зградурина на меѓународна организација, се извлекувам...