Добро е да бидеш жена и да имаш 40 години

Добро е да бидеш жена и да имаш 40 години. Можеш да налеташ на некоја машка особа која е 10 години помлада или 10 години постара од тебе. Дијапазонот е голем…овие опции се недостапни ако имаш с...

Постои само еден начин да избегнете критика

Постои само еден начин да избегнете критика: не правете ништо, не зборувајте ништо, бидете ништо. – Аристотел

Нова година е за аматери…

“Нова година е за аматери, за оние кои никогаш не остануваат после полноќ во кафани”  - Момо Капор

Поубави времиња беа порано…и тие што немаа

“Поубави времиња беа порано…и тие што немаа, имаа по некој динар во џеб”. - Франо Ласиќ

Никогаш не бев сиромав, но честопати бев без пари

Никогаш не бев сиромав, но честопати бев без пари. Да бидеш без пари е минлива состојба: да бидеш сиромашен е состојба на духот. Мајк Тод

Прашај старец дали жали за работите што ги направил во животот

Прашај старец дали жали за работите што ги направил во животот, ќе ти одговори: “жал ми е за оние работи што не сум ги направил!”

Само непријателите ја кажуваат вистината

. „Само непријателите ја кажуваат вистината; пријателите и љубовниците лажат бескрајно, фатени во мрежата на должноста.“ - Стивен Кинг

Ситуација

Ја анализирам внимателно ситуацијата кај нас, и веднаш ми текнува на една стара, добра на другарот и маршал наш Тито… “Пре рата нисмо имали ништа, а онда су дошли немци и узел...