NikoBaner_Web

Закачено

Сите статии

Ме Застанува Полиција И Ме Прашува Каде Живеам

Ме застанува полиција и ме прашува каде живеам. Им кажувам дека живеам кај моите родители. Ме прашуваат каде живеат моите родители, им кажувам живеат на нашата улица. Ме прашуваат каде ни е улицата, им кажувам каде што живееме заедно во куќа. Ме прашуваат каде ни е куќата...

Култура