Прикаски...

Огледало

Од година во година, огледалото ми е се почудно. Старее ,добива брчки. Некој чудни очи се појавуваат од...

ШО ИМА ...

Култура