КАКВА Е ОВАА СИТУАЦИЈА

Нема Кој Да Плати

Три еспреса и бонаква  Мојот прв и последен охридски блуз. Напишан во собата бр. 3 во хотелот „Американо“, на првата блуз-турнеја низ Македонија, зимата 1998… И ни...

мојот специјален дописник од република македонија