Прво положуваат цвеќе, но потоа…

prase

Градските совети и политички врвови на овакви денови положуват цвеќе на спомениците, па после положуват прасе по кафаните. Да се најде пред хероите.

Посетено 1.032 пати (1 денес)