MiT [ dobra muzika banner ] 01

Типови дисфункционални семејства, по нашки

Дисфункционалните семејства ги користат дисфункционалните обрасци. Тие најповеќе се изразуваат низ: 1. Феномен жртвено јагне или црна овца. 2. Триангулација 3. Проективна идентификација 4. Манијакална одобрена од депресија 5. Регулирање на дистанца како одбрана од анксиозност 6...