Шо продаваат овие Јеховините Сведоци?

Четврток, пазарен ден. Меѓу тезгите со овошје и зеленчук на поштените земјоделци, штанд поставиле и Јеховините сведоци. Минат татко и

Прочитај повеќе