Кога Едгар Алан По искачаше по Македонија…

Еднаш среде полноќ една Викам:”Ќелнер, дупла водка, порфавор” Сабајле ме чека мугра жедна Па си викам:’Nevermore’ -Едгар Алко Хол

Огледало на една држава – Огледало на еден народ

Огледало на една држава Огледало на еден народ Дно на дното (Фотографиите се на магистрални патишта Охрид -Струга.Кичево-Скопје.Охрид-св.Наум Охрид-Дебар. Струга- Ќафасан и.т.н.) Posted by Zanko Zsh Golaboski on Friday, November 10,...

Приказни од едно еже

Си било едно еже, што немало боцки. Ниедно другарче не го сакало зашто било различно од нив. Кога го прашале зошто нема … Posted by Dragan Spasov Dac on Wednesday, November 8, 2017