За вистинските…

Најнапредните се на алкохол, на хорс или се веќе мртви. Медиокретите се најопасни – суетни, злобни и осветољубиви. Не верувајте им на непорочните, ним дефинитивно нешто им фали. Секој е невин додека не го заебат, секој е виновен додека е над земја. Небото е сино, бог е назн...