Ова е Тахити (Видео)

Погледнете го видеото во кое KALOEA Bikinis ни го претставува Тахити

Одмори се ближат, одмори се ближат…

Одмори се ближат, одмори се ближат…мада некои веќе беа и се вратија. Запамтете го основното правило: На одмор не се иде со секој, подобро сам отколку со било кој и што подалеку од наши. Posted by Saso Pizevski on Tuesday, July 4,...