Јас го сфаќам светот како поле

Posted by Zoki Panker Todorovski on Thursday, December 8, 2016

Фејсбук ти дава можност…

Дали си приметил ли дека фејсбук ти дава можност да искочиш глуп без да излезеш од дома? — Миле Паника (@Mile_Panika) December 7, 2013

Градов е украсен како дете на разведени родители

Градов е украсен како дете на разведени родители при што едниот од нив е заглавен на хорс, а другиот е технолошки вишок во Охис. — Џимислав (@ximislav) November 30, 2016