Фејсбук ти дава можност…

Дали си приметил ли дека фејсбук ти дава можност да искочиш глуп без да излезеш од дома? — Миле Паника (@Mile_Panika) December 7, 2013

Градов е украсен како дете на разведени родители

Градов е украсен како дете на разведени родители при што едниот од нив е заглавен на хорс, а другиот е технолошки вишок во Охис. — Џимислав (@ximislav) November 30, 2016