Ајмо женички- недеља најлакши дан!

Еве ја агендата: -чучнување пред корпата со валкани алишта и селектирање на истите на плочките во купатилото (пуштање на прва, втора машина….по сопствено видување) -движење кон кујната (патем обид за будење на рожбите со неизбежното прашање -”што и...

Прашај старец дали жали за работите што ги направил во животот

Прашај старец дали жали за работите што ги направил во животот, ќе ти одговори: “жал ми е за оние работи што не сум ги направил!”