Тебе ти е ќејф да мразиш и пцуеш, извини

телевизија се гледа за да ти биде убаво Само кај нас намерно го гледаат тој што го мразат за да можат после по ФБ и кафани да пцујат по него Апсолутно непотребно акумулирање на лоша енергија, на бес и омраза Пушти си бе нешто убаво, нешто што ќе те насмее,ќе те научи на н...

Мамо

„Боже… само да зачука уште едно мало срценце во мене. Се ќе сториме Боже. Се ќе сториме за една малечка ѕвездичка од Твоето царство. Еве, ако треба и онаа најмалечката. Ние ќе ја пораснеме потоа. Ќе ја храниме со љубов и ќе порасне. Една ѕвездичка Татко. А ти ги имаш многу....