Во кожа сум им

Не сум човек кој лопатари отпосле. Да сум бил на самото место би одреагирал инстиктивно – или би спасувал или би ме спасувале. Сега, сите сакаат да бидат генерали онаму кај што требаат постари водници. Превенција или задоцнета интервенција? – елементарно прашање со прост одговор....