Нека Не Се Лутат Феминистките

АМА ЧИЧКО МИ ГИ ВИКА НЕДОЕБАНИ ИНТЕЛЕКТУАЛКИ.

ЖАНКО ГОЛАБОСКИ

Жанко З’ш Голабоски Денот го почнувам со утринско кафе з’ш кафе(то ти е муфте кафе хахахах). Иначе како и свако живо биче и јас си имам некои ритуали, ќе ви ги кажам, ама не кажвете ги никому. На пример штом станам насабајле најпрвин си мавам 2-3 шамари ако ме заболиТ...