Луѓе без разлика на партија, политика…

Имам луѓе околу себе без разлика на партија, политика, вера и финансии. Е тие не ги давам никому. — ispovednik (@SeadVoice) April 28, 2014

Како од актер се стигнува во публика

Еден дел од луѓето работат но не мислат, а другите мислат но не работат. Кому да се приклонам си се` потпрашувам? Дали на паметниот што плаче или на будалиот што се смее? На лудите, не би, иако немам ништо против нив но имам против глупостите кои ги чинат. Тие наоѓа...

ВИСТИНСКА ПРИКАЗНА: ТРИ МАЈКИ – ТРИ ИКОНИ

Фанија, Марија и Радмила Вака: Едната е мајка Фанија. Почина, мислам во 1976 година во Скопје. Беше мајка на осум родени деца, а имаше и две дојдени, откако мажот и се прежени, па ги донесе дома. Фана беше прекрасна убавица, дете на богати родители од прилепско, а судбината...