Дождовите во април

дождот се жали на прозорецот… една рака далеку од мене е и мислата тежи врз блузот што се слуша… бавно

Прочитај повеќе

Кој знае зошто е добар дождот

Да не измие? Да не растажи? Да не видат оти плачеме? Да не забрза? Да не прибере дома? …можеби.

Прочитај повеќе